สำหรับบริษัท
- ประกันคุณภาพ เพื่อป้องกันข้อเรียนจากลูกค้า และให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นตามมาตรฐาน
- รักษาระบบบริหารคุณภาพ ให้เป็นตามข้อกำหนด
- ขึ้นทะเบียน อัพเดทเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน
- บันทึกและสรุปรายงาน CAR จากการตรวจติดตาม
- ติดตามการแก้ไข ปรับปรุง CAR
- ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบริหารเอกสารระบบคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพตามแผน
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของ KPI ตามระบบคุณภาพ
- ประสานงานผู้ตรวตติดตามภายนอก(CB)
- จัดประชุมการทบทวนฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
- สนับสนุนในการทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
- รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ เมื่อพบปัญหา
*** ดูแลงาน QC ควบคุู่กับงาน DC ***
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Officer (Word , Excel , Power Point)
- มีความรู้ข้อกำหนด GMP/HACCP/ISO 9001/FSSC
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน