สำหรับบริษัท
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HACCP
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิตเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้หัวหน้างาน
- ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้องต้นถ้าเครื่องมีปัญหา
- สรุปปัญหาการผลิตสินค้าประจำวันเทียบกับแผนการผลิตสินค้าให้กับหัวหน้าฝ่ายผลิตรับทราบ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดเตรียมเครื่องจักรและวัตถุดิบสำหรับการผลิตตามแผน
- แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานรับทราบเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตทันทีที่การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและเอกสารการควบคุมการปฏิบัติงาน
- ผลิตสินค้าให้ตรงตามเวลาและจำนวนตามแผนการที่กำหนดและลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งกฎระเบียบของบริษัทและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 16,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไปถ้ามีประสบการณ์โรงงานที่เกี่ยวกับอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- มีความรู้ทางด้าน ระบบGMP , HACCP
- มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน