สำหรับบริษัท
- ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละร้าน
- รับเงินสดหรือเช็ค จากลูกค้า
- ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ
- จัดส่งและเก็บสินค้าที่ร้านลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ FIFO
- ดูแลรักษาความสะอาดของรถขนส่งอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นและนำเข้าเช็คระยะตามแผนการบำรุงรักษาของรถที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ถ้ารู้เส้นทางใน กทม.และปริมณฑล และต่างจังหวัด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway