สำหรับบริษัท
- กำหนดแผนงานของฝ่ายบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
- ให้คำปรึกษาและแนะนำในการหาแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคคล
- จัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
- สรรหา และควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ในเบื้องต้น
- ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน
- ให้คำแนะนำกฏระเบียบและข้อบังคับ วินัยพนักงานและปัญหาของพนักงาน ตลอดจนไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานแก่ผู้บริหาร
- สอบทานกฏระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานและกฏหมาย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 28 - 45 ปี
- ปริญญาตรีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ HR อย่างน้อย 2 ปี
- ใช้โปรแกรมเงินเดือน Payday
- มีความอดทนสูง และสามารถรับแรงกดดันได้ดี
***หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่มและร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
เริ่มงานได้ทันทีรับพิจารณาพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าอาหาร
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
- ค่าอินเซฟทีฟ (บางตำแหน่ง)
- วันหยุดประจำปี
- วันพักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี
- งานเลี้ยงสังค์สรรค์
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ชุดฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณจ๋า
02-069-6289
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข (ทางออกที่ 3 หรือ ทางออกที่ 5) เข้ามาในซอยสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) และสามารถนั่งรถสองแถว หรือนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้าง มาลงที่ซอยอุดมสุข 13
งานในบริษัทเดียวกัน