สำหรับบริษัท
- ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
- ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
- นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การออกแบบกราฟิก, คอมพิวเตอร์กราฟิก
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา graphic design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
- มีทักษะในด้านศิลป์ และความสามารถในการทำ computer artworks
- มีความเข้าใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ และความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์
- เข้าใจ Function และการทำงานของเว็บไซต์เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
- มีการหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานอยู่เสมอ
- มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator สามารถเขียน CSS ประกอบการทำเว็บได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ และทำงานเป็นทีมได้ดี
- นำรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ หรือเทรนด์ใหม่ๆ มาพัฒนางานออกแบบให้ดีขึ้นๆ ไป
- สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีฝีมือในการออกแบบที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ โดยไม่คิดลอกเลียนแบบใคร
- มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- หากสามารถถ่ายภาพ และ ตัดต่อวิดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าอาหาร
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
- ค่าอินเซฟทีฟ (บางตำแหน่ง)
- วันหยุดประจำปี
- วันพักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี
- งานเลี้ยงสังค์สรรค์
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ชุดฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณจ๋า
02-069-6289
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข (ทางออกที่ 3 หรือ ทางออกที่ 5) เข้ามาในซอยสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) และสามารถนั่งรถสองแถว หรือนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้าง มาลงที่ซอยอุดมสุข 13
งานในบริษัทเดียวกัน