สำหรับบริษัท

วิศวกรวางแผนการผลิต (รับสมัครด่วน)

- วางแผนการผลิตและการประกอบ ติดตามทบทวนงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิต การประกอบ
- ประสานงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
- ดูแลระบบเครื่องจักร จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า , อื่นๆ, เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สาขาไฟฟ้า/สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์และพลาสติก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง
- สวัสดิการด้านอื่นๆ
สถานที่ทำงาน
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณบานเย็น สุราภา
02-420-0048 Ext. 568, 089-033-1530