สำหรับบริษัท
- วิเคราะห์กระบวนการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องแม่นยำและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์การตรวจสอบการทำงานและสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหาในอนาคต เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข
- ร่วมกับหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ควบคุมการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ควบคุมจัดการเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ที่ถูกสอบเทียบตามแผนงานที่กำหนด
- ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องปัญหาด้านคุณภาพหลังการส่งมอบและรายงานการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในเรื่องคุณภาพ แจ้งเป้าหมาย ข้อกำหนดด้านคุณภาพรวมถึงติดตามหาแนวทางการแก้ไข
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย / เพศหญิง
- อายุ 25-40 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
สวัสดิการ
- บริษัท มีค่าตอบแทนที่ดี
- มีรถรับ-ส่ง จากบุคคโล (ถ.ตากสิน) ถึงโรงงานสมุทรสาคร
- โบนัส(ตามผลประกอบการ).
- ท่องเที่ยวประจำปี
- สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนด
- ชุดฟอร์ม
- ลาพักร้อน
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณี บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตร เสียชีวิต
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณชญานิศ
095-823-6336
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
ขึ้นรถเมล์สาย 68 บางลำภู-สมุทรสาคร ปอ.7 สมุทรสาคร-หัวลำโพง , รถตู้ สมุทรสาคร-พระราม 2 ผ่านปากซอยวัดโสภณารามหรือวัดบ้านขอม ( ผ่าน บ.อินเด็กซ์ ก่อนถึงปากซอยวัดบ้านขอม เลยไปเป็นตลาดมุกมณีและ ห้างแม็คโคร สมุทรสาคร )
งานในบริษัทเดียวกัน