สำหรับบริษัท
• รับผิดชอบงานด้านเอกสารและประสานงาน
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
• เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
• จบปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์งานด้านธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้น
• สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
อาคารเอ็ม เอส สยาม (พระราม3)
ติดต่อ
คุณธารทิพย์
099-336-3339
งานในบริษัทเดียวกัน