สำหรับบริษัท
- สรรหาพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆตามที่บริษัทกำหนด
- ประกาศรับสมัครงานตาม Jobs ต่างๆของบริษัทฯ
- นัดสัมภาษณ์งานระหว่างพนักงานกับแผนกต้นสังกัด
- จัดทำสัญญาจ้าง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานด้านงานสรรหาบุคลาการ 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรมแกรม word, excel, power point ได้เป็นอย่างดี
- ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ปรับเงินประจำปี
โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน
อาคารสินสาทร ทาวน์เวอร์ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อ
คุณไจแอนท์
062-736-7262
งานในบริษัทเดียวกัน