สำหรับบริษัท
ไวริ่งงานตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ไฟฟ้า (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
- มีประสบการณ์ทำงานไวริ่งตู้ไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลา
- สามารถทำงานนอกสถานที่ และพักค้างคืนต่างพื้นที่ได้
สวัสดิการ
1. ค่าครองชีพ 1,500 บาท
2. เบี้ยขยัน 400 บาท
3. เบี้ยเลี้ยง 100-200 บาท (ตามเงือนไขบริษัท)
4. พักร้อน 10 วัน
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ท่องเที่ยวประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณตุ๊ก
02-174-5189
รายละเอียดอื่นๆ
**ทำงานเวลา 8.30 - 17.30 น. ทำงานเสาร์ เว้นเสาร์ **
งานในบริษัทเดียวกัน