สำหรับบริษัท
- จัดทำ และตรวจเช็คเอกสารส่งออกต่างประเทศ เช่น ใบขน, Commercial Invoice, B/L, Packing List, License, Certificate of Origin และเอกสารส่งออกอื่นๆ เป็นต้น
- ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศ
- ติดตาม due การชำระเงินของลูกค้าต่างประเทศ
- จัดทำ Stock สินค้าที่ขายต่างประเทศ
- ติดตาม Quotation เพื่ออัพเดท Ocean Freight ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อ ประสานงานกับ Shipping หรือ Custom Clearance
- วางแผน จัดการ พิธีการส่งออกสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งจองตู้คอนเทนเนอร์ จองเรือ เพื่อดำเนินการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ
- จัดทำสรุปปิดยอดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการส่งออกทั้งหมด ให้บัญชีภายในสิ้นเดือน
- ประสานงานกับฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายบัญชี เกี่ยวกับออเดอร์ของลูกค้าต่างประเทศ ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
- ทำเอกสารชุดขาย และแจ้งการชำระเงินของลูกค้าต่างประเทศให้กับบัญชีทราบ
- ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าหรือการชำระเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ เช่น L/C, T/T, D/P, D/A และอื่นๆ เป็นต้น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดและส่งออก และงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาส่งออก(Export) , โลจิสติกส์(Logistic) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารส่งออกทั้งในและต่างประเทศ หรือ Shipping 2 ปีขึ้นไป
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานเอกสารส่งออกรวมถึง พิธีส่งออกต่างประเทศเป็นอย่างดี
- มีความระเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสาร มีความรับผิดชอบในการทำงาน
- สามารถใช้ MS.Excel และ Word ใช้ Email ได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถรับแรงกดดันจากการทำงาน และแก้ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับเสพสารเสพติด และสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทฯที่เคยทำงานมา
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานเท่านั้น

- บ้านพักพนักงาน(ฟรี)
- ใช้น้ำ(ฟรี) ไฟฟ้า (ฟรี 50 หน่วย/เดือน)
- เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ (ฟรี 5 ตัว)
- วันหยุดประจำปีบริษัทฯ อย่างน้อย 13 วัน/ปี
- สิทธิ์ลากิจและลาพักร้อน 6 วัน/ปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินสมทบประกันสังคม
- โบนัส ประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
สถานที่ทำงาน
ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณวราภรณ์ มุทุขันธ์
089-831-3340 , 038-634-391
รายละเอียดอื่นๆ
รับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษ หรือไทย-อังกฤษเท่านั้น
งานในบริษัทเดียวกัน