สำหรับบริษัท
- คำนวนต้นทุนวัตถุดิบและสินค้า
- เก็บรวบรวมข้อมูลจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทั้งหมด
- บันทึกข้อมูลลงใน Excel และโปรแกรมบัญชี เพื่อคำนวนต้นทุน
- งานบัญชีทรัพย์สิน
- งานอื่น ๆ ของบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ Excel, Word, Power point ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจเอกสารและการทำงาน
- มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว ซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน
- สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรถรับส่ง
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติเกี่ยวข้องกับเสพสารเสพติด
- เน้นประสบการณ์บัญชีต้นทุน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานเท่านั้น

- บ้านพักพนักงาน(ฟรี)
- ใช้น้ำ(ฟรี) ไฟฟ้า (ฟรี 50 หน่วย/เดือน)
- เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ (ฟรี 5 ตัว)
- วันหยุดประจำปีบริษัทฯ อย่างน้อย 13 วัน/ปี
- สิทธิ์ลากิจและลาพักร้อน 6 วัน/ปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินสมทบประกันสังคม
- โบนัส ประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
สถานที่ทำงาน
ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณวราภรณ์ มุทุขันธ์
089-831-3340 , 038-634-391
งานในบริษัทเดียวกัน