สำหรับบริษัท
- ปฏิบัติงานเกียวกับการรีดเหล็ก ควบคุมเครื่องรีดเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ถอดและประกอบแท่นรีดและทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ในการเตรียมงาน ก่อนการรีดและหลังการรีด
- ตรวจเช็คระยะ Gap Pass ของแท่นรีด
- ใช้ระบบการขับเคลื่อนไฟฟ้า + ไฮโดรลิก ในการเช็ค Gap
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

** วันทำงาน 6 วัน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย เท่านั้น อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง(ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านงาน Machine, งานเชื่อม, งานเจียร
- มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบแท่นรีด
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
- มีความอดทนสูง สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ** วันทำงาน 6 วัน วันอังคาร - วันอาทิตย์ (วันหยุดประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์)
- (รับเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น)
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่ากะ
- ค่าสภาพงาน
- ค่าตำแหน่ง(ตามตำแหน่ง) OT.
- รถรับส่ง สายระยอง เส้นสาย 36 และสายบ้านฉาง สายใน
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณนุช (สาขาระยอง) , คุณนันท์ (สาขาสมุทรสาคร)
081-583-9511 ,085-123-4882
งานในบริษัทเดียวกัน