สำหรับบริษัท
1.หัวหน้าแผนก Guide Shop
- ควบคุมพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐาน และประเมิน
- ตรวจสอบอุปกรณ์ Spare Part อายุการใช้งานของอุปกรณ์ Guide
- ตรวจเช็ค ตรวจสอบบันทึกงานตาม WI., PM., ISO9001&14001
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมงานในแผนก Guide Shop ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
- ตรวจสอบการกลึง ล้างลูกกลิ้งของอุปกรณ์ Guide เครื่อง CNC Lathe
- วางแผนการและตรวจสอบคุณภาพ Guide ก่อนส่งมอบให้ฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.หัวหน้าแผนก Packing
- ควบคุมพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมงานในแผนก PACKING ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ประสานงานร่วมกับหัวหน้าส่วนผลิต,หัวหน้าแผนกรีดเหล็กหรือหัวหน้างานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการผลิตโดยอ้างอิงในรายงาน
- การตรวจเช็ครายงานน้ำหนักผลิตภัณฑ์ หรือน้ำหนักเศษเหล็กทั่วไปประจำกะได้ดี
- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการ PACK ขึ้นมาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย เท่านั้น - อายุ 28 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง(ประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 3 ปีขึ้นไป)
- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง(ประสบการณ์ระดับบังคับบัญชา 2 ปีขึ้นไป)
- มีความรู้ด้านงาน CNC(เขียนโปรแกรม CNC), งานเชื่อม, งานเจียร
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น Auto CAD, SOLIDWORKS เป็นต้น
- มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตรีดร้อน
- มีความรู้ด้านการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- มีความอดทนสูง สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่ากะ
- ค่าสภาพงาน
- ค่าตำแหน่ง(ตามตำแหน่ง) OT.
- รถรับส่ง สายระยอง เส้นสาย 36 และสายบ้านฉาง สายใน
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณนุช (สาขาระยอง) , คุณนันท์ (สาขาสมุทรสาคร)
081-583-9511 ,085-123-4882
งานในบริษัทเดียวกัน