สำหรับบริษัท
- ถอดประกอบแท่นโลหะ ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์การรีด ก่อนและหลังการรีดอย่างละเอียด
- รับผิดชอบอุปกรณ์การรีดของ Stand 1-18 เช่น Cooling Pipe,Roller Guide, Quick Coupling ชุดจ่ายจารบีแท่นไดการยึดแน่นของอุปกรณ์
- ตรวจเช็คระยะ Gap Pass ของแท่นไดร่วมกับช่างปรับ
- ประสานงานกับพนักงาน Pulpit 1 ในการแจ้งความผิดปกติภายใน Stand
- ปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการ WI., PM., ISO 9001
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 22-35 ปี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส) สาขา ช่างเชื่อมโลหะ , ช่างยนต์ , ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่ากะ
- ค่าสภาพงาน
- ค่าตำแหน่ง(ตามตำแหน่ง) OT.
- รถรับส่ง สายระยอง เส้นสาย 36 และสายบ้านฉาง สายใน
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณนุช (สาขาระยอง) , คุณนันท์ (สาขาสมุทรสาคร)
081-583-9511 ,085-123-4882
งานในบริษัทเดียวกัน