สำหรับบริษัท
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ
- ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
- ควบคุมรายละเอียดงานให้เป็นไปตามแบบและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- สาขาวิศวกรโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย
- อายุ 20-35 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
- สามารถอ่านแบบก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารสามารถใช้โปรแกรม MS Office , AutoCAD ได้
สวัสดิการ
- วันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด
- วันลาตามที่กฎหมายกำหนด
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
ประจำไซต์งานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-3203250-5
งานในบริษัทเดียวกัน