สำหรับบริษัท
- ดูแลเรื่องการเงิน
- เช็คสถานะลูกหนี้คงค้าง
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , การเงิน, บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
มีประสบกราณ์ด้านงานบัญชี, การเงิน 1 ปี ขึ้นไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- เสื้อฟอร์ม
- ท่องเที่ยวประจําปี
- ค่าโทรศัพท์
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
55/27 หมู่ 4 ตำบลบึงคําพร้อย อำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ
คุณเบญญา
02-159-9730
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง : รถเมล์ 543 รถตู้สาธารณะ
งานในบริษัทเดียวกัน