สำหรับบริษัท
- ออกพบลูกค้าตามตารางนัด เพื่อเสนอขายสินค้า จัดทำใบเสนอราคา และปิดการขายเพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด
- ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลงาน ดูแลลูกค้าโครงการ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องงานก่อสร้าง งานระบบภายในได้ พร้อมจัดเตรียมรายงานยอดขายและรายงานการพบลูกค้า รายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา
- เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขัน มองหาโอกาสในการขาย และเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่
- ติดตามกระบวนการขาย การส่งสินค้า การส่งมอบงาน การจ่ายเงินของลูกค้า จนจบการซื้อขาย
- การเคลมและการรับประกันสินค้า แจ้งเงื่อนไขกับลูกค้า และดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้านั้นๆ กับลูกค้า
- ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หรือผู้จัดการ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. รวมพัก (1 ช.ม.)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- อายุ 25-35 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถทำกราฟิก เบื้องต้นได้
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกต่างจังหวัดหาลูกค้าได้
- คล่องตัวในการเดินทางในพื้นที่ที่กำหนด
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- หยุด 6 วัน/เดือน
- เบื้ยขยัน
- ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสังคม
- วันลาพักร้อน 6 วันต่อปี
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณอริศรา
098-775-5891
งานในบริษัทเดียวกัน