สำหรับบริษัท
- ทำการตลาด
- สัมภาษณ์ รับฟังความต้องการหรือเป้าหมาย และให้ข้อมูลด้านการวางแผนการเงินกับลูกค้า
- นำเป้าหมายของลูกค้าที่ได้มาวิเคราะห์ จัดทำแผนการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- นำเสนอแผน
- บริการหลังการขาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 150,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง, สถิติธุรกิจและการประกันภัย, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- มีแนวคิดแบบเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship)
- สามารถเดินทางได้สะดวก
- บุคลิกภาพดี รักการเรียนรู้
- มีทัศนคติด
สวัสดิการ
- โบนัสรายไตรมาส โบนัสรายปี
- Security Fund
- Career Benefit
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- คุณวุฒิการท่องเที่ยวหรือสัมมนาในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ตามโครงสร้างการจ่ายผลประโยชน์ของบริษัท
สถานที่ทำงาน
เอไอเอ สำนักงานสมุทรปราการ และนอกสถานที่
ติดต่อ
คุณณัฐธเรศ ปิ่นสุวรรณ
063-323-2265
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- BTS สถานีสำโรง
- รถประจำทางสาย 25, 365