สำหรับบริษัท
1.วางนโยบายการตลาดของบริษัทฯ
2.นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.รับผิดชอบและชี้แจงราคาสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า แก่ลูกค้า
4.รับคำสั่งซื้อ ดำเนินการดูแลรายละเอียดการผลิตสินค้า การออกแบบดีไซน์ ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งยืนยันคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากลูกค้า บริการดูแลให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกขั้นตอน
5.ติดต่อประสานงานการทำงานระหว่างลูกค้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า ฝ่ายผลิตสินค้า ฝ่ายควบคุม คุณภาพสินค้า และฝ่ายบัญชี ของบริษัทฯ
6.ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
7.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการการตลาด, การตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1. เพศหญิง หรือชาย
2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายขายเกี่ยวกับเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นคนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน
7. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8. สามารถเริ่มงานได้ทันที
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษา (ตัวพนักงาน/บุตรของพนักงาน)
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารที่ร่วมโครงการ
- ฌาปณกิจสงเคราะห์
- งานสังสรรค์งานปีใหม่และงานกีฬาสี
สถานที่ทำงาน
บริษัท คัลเลอร์ควีน จำกัด 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณปฐมพงค
087-395-8683 LINE : Patompong999
รายละเอียดอื่นๆ
สามารถติดต่อสมัครงานได้ทาง
- คุณปฐมพงค์ patompong@msgthailand.com (LINE: Patompong999)
- คุณสิริกัลยา sirikanlaya@msgthailand.com
Tel. 02 158 2531 - 39
งานในบริษัทเดียวกัน