สำหรับบริษัท
1. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กระบวนการบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่ง และให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ประสานงานกับผู้ขายบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อ ในการขอราคาบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดทำต้นทุนบรรจุภัณฑ์นำเสนอแก่ฝ่ายการตลาด
3. ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า และนำไปใช้ในกระบวนการบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำเอกสารข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดการบรรจุสินค้า
5. จัดทำโครงการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์
6. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่ง ทำการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และวิธีการบรรจุ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น GHP / HACCP / BRC/ ISO 9001/ISO 14001/ISO 50001 เป็นต้น
8. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 0 - 1 ปี
3.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
4.มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
5.มีความคิดสร้างสรรรค์
6.สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน 4 เส้นทาง (เฉพาะพนักงานสาขาโรงงานฉะเชิงเทรา)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- โบนัสประจำปี 2 ครั้งต่อปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
- ของขวัญวันเกิด
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันพักร้อน 6 วันสูงสุด 12 วันตามอายุงาน
- วันลากิจพิเศษกรณีแต่งงาน, ภรรยาคลอดบุตร, จัดการงานศพญาติ
- กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย และคลอดบุตร
ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
โรงงานฉะเชิงเทรา
เลขที่ 32 /1 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
038-593-116-8 ต่อ 701 , 703
งานในบริษัทเดียวกัน