สำหรับบริษัท
1.วางแผนทางด้านการบริหารการจัดการร่วมกับทางบริษัท
2.วางแผนการปฏิบัติงาน ให้คำชี้แนะแนวทางในการทำงานและประเมินผลการทำงานของพนักงานในสาขา
3.บริหารจัดการ และจัดสรรคนให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
4.วางแผนด้านการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
5.มีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ,แนะนำและให้ข้อมูลในเรื่องงานซ่อมเบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีทักษะและความสามารถในการใช้ Microsoft office ,Word ,Excel
7.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาอิเลกทรอนิกส์การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุระหว่าง 30-40 ปีบริบูรณ์
-มีบุคลิกภาพดี และมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
-มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในงาน
-มีทักษะในการสื่อสาร พูดจาโน้มน้าว เจรจาต่อรอง และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี
-สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนได้
*มีประสบการณ์การทำงานในด้านงาน After-sale service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การจัดการการตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ทุกเพศ อายุ 30-40 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน ศูนย์บริการซ่อมหลังการขาย
- มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ มีไหวพริบ สามารถแก้ไข-ปัญหาได้ดี และทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูด การเขียนในเบื้องต้น
- มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- มีทักษะการใช้งาน MS.Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนทดแทน
- วันหยุดในวันเกิด
- ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยแสดงความยินดีงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- KPI Bonus
- ค่าประจำห้างฯ 2,000 บาท
สถานที่ทำงาน
ศูนย์บริการซัมซุง สาขาซีคอนบางแค
ติดต่อ
คุณวิสสุตา กนกยอดทวี
0-2721-4812
รายละเอียดอื่นๆ
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : วิสสุตา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-4746922 / 063-4646612
อีเมล : hr.recruit@edselectronics.co.th
งานในบริษัทเดียวกัน