สำหรับบริษัท
1. กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
2. จัดการหน้าที่ของแผนกการเงินและบัญชีรวมถึงการทําบัญชีการยื่นภาษีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3. กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยในการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน บัญชีสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง
5. จัดทำ ตรวจสอบรายงานต่างๆ ในแผนกบัญชี เช่น รายงาน KPI ,รายงานรับวางบิล, รายงานตรวจสอบ การกระทบยอดบัญชี งบดุล เช่น การกระทบยอดธนาคาร , AR, AP, Cash Flow และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา
6. ประสานงานกับทีมต่างๆ ในองค์กรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7. บริหารจัดการระบบการเงินสาขา (รายรับ – รายจ่าย) ตามนโนบายของบริษัท
8. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
9. มีความสามารถในการออกแบบและนำเสนองาน, ควบคุมงบประมาณรายเดือน, รายเดือน, รายปี
10. ให้การบริหารงานของเครื่องเขียนสํานักงานและการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง (งานจัดซื้อภายในบริษัทฯ)
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30-45 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้งาน MS.Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดในวันเกิด
- ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยแสดงความยินดีงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- KPI Bonus
- ค่าประจำห้างฯ 2,000 บาท
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณวิสสุตา กนกยอดทวี
0-2721-4812
รายละเอียดอื่นๆ
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : วิสสุตา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-4746922 / 063-4646612
อีเมล : hr.recruit@edselectronics.co.th
งานในบริษัทเดียวกัน