สำหรับบริษัท
1. จัดทำข้อมูล / เอกสาร / รายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
2. ติดต่อเสนอราคางานซ่อม/ติดตามลูกค้ารับเครื่องซ่อม พร้อมปิดงานเคลมในระบบ
3. Support เจ้าหน้าที่แผนกอะไหล่ในเรื่องของการเบิก-จ่ายอะไหล่ในศูนย์บริการ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านงานธุรการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
4.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถทำงานตามเวลาห้างฯ ได้ (10:00 - 20:00 น.)
8.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดในวันเกิด
- ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยแสดงความยินดีงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- KPI Bonus
- ค่าประจำห้างฯ 2,000 บาท
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณวิสสุตา กนกยอดทวี
0-2721-4812
รายละเอียดอื่นๆ
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : วิสสุตา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-4746922 / 063-4646612
อีเมล : hr.recruit@edselectronics.co.th
งานในบริษัทเดียวกัน