สำหรับบริษัท
- บริหารสาขาในการวางแผนการทำงานของทีม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพตาม KPI
- ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมดูแลมาตรฐานการซ่อมสินค้าของลูกค้า
- ดูแลการตอบข้อซักถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงาน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และข้อร้องเรียนอื่นๆ
- ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในการให้บริการ การตอบข้อซักถาม และการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
- แก้ไขสถานเฉพาะหน้า กรณีที่ทีมงานไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
- พัฒนากระบวนการ การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน
- สามารถเดินทางได้ตลอดเวลา ระหว่างสองสาขา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี, อนุปริญญา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30-45 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน ศูนย์บริการซ่อมหลังการขาย (Onsite Service) อย่างน้อย 2-5 ปี
- มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ มีไหวพริบ สามารถแก้ไข-ปัญหาได้ดี และทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูด การเขียนในเบื้องต้น
- มีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- มีทักษะการใช้งาน MS.Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปมาระหว่างสองสาขาได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดในวันเกิด
- ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยแสดงความยินดีงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- KPI Bonus รายไตรมาส
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณวิสสุตา กนกยอดทวี
0-2721-4812
รายละเอียดอื่นๆ
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : วิสสุตา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-4746922 / 063-4646612
อีเมล : hr.recruit@edselectronics.co.th
งานในบริษัทเดียวกัน