สำหรับบริษัท
1. บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายการที่ลูกค้าบันทึกในระบบ PEAK
2. จัดทำรายงานภาษีรายเดือน รายปี ภ.ง.ด.1/2/3/53/54 ภ.พ.30/36 ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี
3. ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และช่วยสร้างทัศนคติที่ดีด้านบัญชีกับลูกค้า
4. ช่วยเหลือ ประสานงานต่างๆกับทีมผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย
5. ร่วมกันพัฒนาตัวเอง น้องๆ หรือเพื่อนร่วมทีมในความรู้ด้านบัญชี ภาษีมากขึ้น
6. ให้ข้อมูล และ feedback การใช้งานโปรแกรมกับทีมพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยนักบัญชีได้ดียิ่งขึ้น

เป็นนักบัญชีที่ PEAK แตกต่างจากสำนักงานบัญชีอื่นอย่างไร?

1. เป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ feedback สำหรับการพัฒนา software และกระบวนการทำงานที่ช่วยให้นักบัญชี และผู้ประกอบการ รวมกันกว่า 9,000 พันคนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มีงบประมาณในการให้ไปเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในด้านวิชาชีพ หรือทักษะอื่นๆที่อยากเรียนรู้
3. หากเบื่องานบัญชีแล้ว มีโอกาสได้เปลี่ยนสายงานที่หลากหลายภายในองค์กร และยังคงได้ใช้ความรู้บัญชี ทั้งเป็นทีมสอน ทีมดูแลลูกค้า ทีมขาย ทีมทดสอบระบบ หรือทีมออกแบบโปรแกรมได้

เราชอบทำงานกับคนแบบไหน?

1. ชอบคนที่พัฒนาตัวเอง : เราเชื่อใน Growth Mindset เราชอบรับและให้ Feedback เพื่อช่วยกันพัฒนาในทีม
2. ชอบคนที่ชอบความท้าทาย : ชอบแก้ปัญหา และต้องการสร้าง Impact เพราะว่าเรามีปัญหาให้แก้อยู่เรื่อยๆ และการทำงานของเรากระทบกับคน และธุรกิจจำนวนมาก
3. ชอบคนที่สนุก และจริงจัง : เพราะว่าเราเป็นคนสนุก และจริงจัง ลุย
4. ชอบคนที่ชอบเทคโนโลยี : มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบนวัตกรรม เพราะเราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยสิ่งเหล่านี้
5. ชอบคนที่คิดถึงลูกค้า : ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน เพราะว่าเรารู้ว่าคนที่สำคัญที่สุดคือลูกค้า และผู้ใช้งาน
6. ชอบคนที่ใส่ใจรายละเอียด : มีความสามารถในการคิดหลายๆ เรื่องและดูแลลูกค้าจำนวนหลายๆรายพร้อมกัน เห็นเป็นการท้าทาย และพร้อมจะพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการของตัวเอง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี , การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีดี ถึงดีเยี่ยม
- ชอบความท้าทาย ชอบการเรียนรู้ และการพัฒนาตัวเอง
- มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มี Service Mind คิดถึงลูกค้าเป็นสำคัญ
- มีภาคภูมิใจในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ รอบคอบ และใส่ใจรายละเอียดตามแบบที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงมี
- ชอบเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆในการทำงาน ชอบใช้เทคโนโลยีได้
- ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือหากมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ขึ้นเงินเดือนทุกปีตามความสามารถ
- มีโอกาสได้ถือหุ้นบริษัทที่กำลังเติบโต
- สนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- เรียนภาษาอังกฤษ หรืออบรมอื่นๆ
- วันหยุดพักร้อน 10 วัน
สถานที่ทำงาน
อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 14 ติด MRT พระราม 9
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
095-917-5282
งานในบริษัทเดียวกัน