สำหรับบริษัท
Project Inspector
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างระหว่างทำของวิศวกรโครงการและผู้รับเหมา
- จัดทำรายงานและแจ้งข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานดีเฟกซ์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ติดตามรายละเอียดงานดีเฟกซ์ จนกว่างานจะเสร็จสิ้นตามเวลาและคุณภาพของงานตามนโยบายของบริษัทฯ
- ตรวจสอบคุณภาพงานขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานแล้วเสร็จ
- จัดทำสรุปและรายงานความคืบหน้าต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Civil Engineer
รายละเอียดงาน:หน้าที่ความรับผิดชอบ / ขอบเขตงาน
- วางแผนและกำกับดูแลปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามงบประมาณและ เวลาที่กำหนด
- บริหารจัดการโครงการ การก่อสร้าง ที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา- ตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing และจัดทำ BOQ
- ตรวจสอบ QC และอนุมัติงวดงานจากผู้รับเหมา เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายการเงินทำการเบิกจ่าย- จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน Weekly / Monthly Report
- วางแผน ประสานงาน ดำเนินการร่วมประชุมพร้อมกรรมการ และทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด- คัดสรร ควบคุม วัสดุก่อสร้าง
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแผนงาน และตามที่กฎหมายกำหนด
- บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง
- ควบคุมตรวจสอบการซ่อมแซมบ้าน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
- การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านโยธา
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี ผ่านการควบคุมงานก่อสร้าง , งานโยธาสถาปัตย์ ตกแต่ง งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล , งานตรวจสอบคุณภาพบ้านก่อนส่งมอบลูกค้า
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office , Auto CAD
- มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าอาหาร
- เสื้อฟอร์ม
- ค่าน้ำมันรถ
- วันหยุด 6 วัน/เดือน
- โบนัสประจำปี
- Commission (ตำแหน่งเซลล์)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
สถานที่ทำงาน
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ติดต่อ
คุณศิริรัตน์
099-407-9346

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน