สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี GL (ธุรกิจอสังหาทรัพย์) (รับสมัครด่วน)

- ดูแลควบคุมงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ
- ปิดบัญชี ประจำเดือน และประจำปี
- จัดทำและนำส่งรายงานภาษี และชำระภาษีให้ตรงตามกำหนด
- อนุมัติเครดิตและการเบิกจ่ายสินค้า,
- รายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นที่สำคัญทางบัญชี การเงิน และภาษี,
- จัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินในระบบ (โปรแกรม EPICOR)
- รายงานทางการเงินต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันเวลา
- ประสานงานกับพนักงานฝ่าย Operation, Store และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกบัญชี เอกสารทางบัญชีและการเงิน รวมไปถึง ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในงานด้านบัญชี การเงิน และภาษี, เป็นไปอย่างถูกต้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

*วันและเวลางาน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี , การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ โดยการบันทึกบัญชีรายวันในระบบ บันทึกตั้งเจ้าหนี้ /บันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้ /ตัดเช็คจ่าย/บันทึกการรับเงิน /ทำรายงานภาษี /บันทึกตั้งเจ้าหนี้ และงานบัญชี GL
- ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในงานบัญชี เป็นอย่างดี โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- สามารถปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป
- สามารถกระทบยอดรายการเดินบัญชี ,จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำ และตรวจสอบรายการยื่นภาษีประจำเดือน ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และประจำปี ให้ถูกต้อง ทันเวลา
สวัสดิการ
โบนัส
ค่าเดินทาง
ปรับอัตราเงินเดือน
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
การอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ
สถานที่ทำงาน
พระราม 9 (ใกล้โรงพยาบาลปิยะเวท และห้าง The Nine)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-979-4801

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน