สำหรับบริษัท
- จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารทางการเงินต่างๆ
- จัดเก็บเอกสารและสนับสนุนเอกสารทางการเงินต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการการเงิน , การบัญชี , การบัญชีบริหาร , การเงิน, บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง-ชาย อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีได้
- มีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน มีความละเอียดรอบครอบ เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี มีความอดทน
- มีประสบการณ์สามารถทำบัญชีปิดงบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์จากบริษัทมหาชน สำนักงานบัญชี หรือสรรพากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน