สำหรับบริษัท
- วางแผนการจัดซื้อสินค้า Merchandise
- นำเสนอสินค้า Merchandise ร่วมกับฝ่าย Marketing
- วิเคราะห์เทรนด์สินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อนำมาผลิต และ จัดจำหน่าย
- ดำเนินการจัดซื้อสินค้า ตามคู่มือของทางบริษัทฯ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานสรุปข้อมูลจาก Shopee
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้า Merchandise
- มีประสบการณ์ในการจัดการเอกสารสำหรับผู้บริหาร
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน และรักษาความลับได้
- สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเองตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรับผิดชอบสามารถทำงานภายใต้เวลาที่กำหนดและภายใต้แรงกดดันได้
- หากมีประสบการณ์ทั้งการทำงานด้านเลขนุการ และจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้า Merchandise เพื่อจำหน่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- โบนัส
- ค่าเดินทาง
- ปรับอัตราเงินเดือน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- การอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ
สถานที่ทำงาน
อาคาร MBK
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-979-4801

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน