สำหรับบริษัท
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบหนังวัวและเคมีให้ได้ตามเป้าหมาย มีความถูกต้อง แม่นยำ
- ควบคุมผลิตภัณฑ์หนังวัวและเคมีสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต
- ดูแลรักษาเครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การตรวจสอบข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพ และการปล่อยผลหนัง(Wet Blue)
- ทดสอบงาน LAB และรายงานผลการทดสอบด้านคุณภาพ
- จัดทำเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
- และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา อื่นๆ, เคมีอุตสาหกรรม
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
- ระดับปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์โดยตรงด้านงานประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน