สำหรับบริษัท
- ดูแลลูกค้า
- เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, การจัดการธุรกิจโรงแรม
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
- การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์ม
ประกันสังคม
คอมมิชชั่นจากยอดเครื่องดื่ม
เงินตอบแทนการทำงานล่วงเวลา
อาหาร 1 มื้อ
สถานที่ทำงาน
เรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล
123-125 ซ.เจริญนคร 13 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.
ติดต่อ
คุณรัตนาภรณ์ แตงทับ
02-861-0255 ต่อ 641
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน