สำหรับบริษัท
- Contribute and monitor sales to reach the target
- Work Closely with Service and kitchen team to ensure smooth daily operations.
- Handle dissatisfied internal and external customers
- Manage and supervise the whole service and kitchen team.
- Manage sales and customer service.
- Manage and control cost and build profit to achieve by company targets
-To run daily operation and solving problem on the customer complain
-To develop and engage team both head of team and team member
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา คหกรรมศาสตร์, ผู้ประกอบการอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- อายุ28 ปีขึ้นไป เพศหญิง/ชาย
- มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านอาหารอิตาเลี่ยน
- มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าครัว
- สามารถทำงานเป็นกะได้(กะเช้า และกะบ่าย)
- ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
- ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
สวัสดิการ
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินเดือน+Service Charge+เบี้ยเลี้ยง+ทิป
- ปรับตำแหน่งงาน
- เบี้ยขยันประจำเดือน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าน้ำมัน (แล้วแต่ตำแหน่งงาน)
- ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตำแหน่งงาน)
- ค่าเดินทาง (เฉพาะบางสาขา)
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดประจำปี ลากิจ ลาพักร้อน
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณจุฑารัตน์ ตีรประเสริฐ
02-238-2137, 081-422-2013

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน