สำหรับบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับ สำหรับการบันทึกบัญชี ในระบบ Navision
2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ
3. กระทบยอดบัญชีทรัพย์สิน ทั้งในระบบ Navision และ ระบบ Service F1
4. ควบคุมการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี
5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบในส่วนงานที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
2.จัดทำแบบ ภ.พ. 30 ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ และนำส่งแบบทางภ.พ.30 ผ่านอินเตอร์เนท
3.จัดทำแบบ ภงด. 50,51 ส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ และนำส่งแบบ ผ่านอินเตอร์เนท
4.ตรวจสอบการกระทบยอด ภงด.1 ตามแบบที่แผนกบุคคลนำส่งกับรายการที่บันทึกบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
5.ตรวจสอบการกระทบยอด ภ.พ. 30 กับหมวดบัญชีรายได้
6.จัดทำ Journal Voucher สำหรับรายการปรับปรุงบัญชีประจำเดือน พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
7.บันทึกเงินเดือนของสาขา และสำนักงานใหญ่
8.บันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
9.บันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจัดทำ Journal Voucher ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
10.บันทึกรายการขายสินค้า CMPOS
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 18,000 - 32,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี , การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ทรัพย์สิน)
- เพศ หญิง ช่วงอายุ 23-28 ปี
- การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี ในสายงานบัญชี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา กระตือรือร้นในการทำงาน อดทนกับความกดดันและเร่งรีบได้ดี
- มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีมได้

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- เพศ หญิง,ชาย ช่วงอายุ 23-30 ปี
- การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี ในสายงานบัญชี มีความรู้ด้านภาษี หากเคยทำบัญชีฝั่งลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ หรือจัดทำงบการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา กระตือรือร้นในการทำงาน อดทนกับความกดดันและเร่งรีบได้ดี
- มีทักษณะในการสื่อสารที่ดี มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าครองชีพ,เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- ลาพักร้อนประจำปี,ลากิจ
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
- เงินเยี่ยมไข้พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือจัดงานศพ
- สวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ส่วนลดในการทานอาหารแบรนด์ต่างๆในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- พนักงานประจำสาขาทุกตำแหน่ง, ผู้บริหารประจำสาขาทุกตำแหน่ง ได้รับเงินพิเศษ(Incentive)ทุกเดือน
สถานที่ทำงาน
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุุคคล
02-019-5000

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน