สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง
- สนับสนุนสายงานผลิต PM ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายงานผลิต ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
- ดูแลระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค ภายในโรงงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ร้บมอบหมาย, อดทน, กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน