สำหรับบริษัท
- กำหนดแผนงาน วางแผนการผลิตตามขั้นตอนสายการผลิต และเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ
- ดูแลวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตราฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด
- บริหารเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกผลิต ให้มีความพร้อมในการใช้งานและถูกต้องเที่ยงตรง อีกทั้งต้องปลอดภัยในการใช้งาน
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- จัดมาตราฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายบริษัทฯ
- บริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดี
- จดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหา เพื่อป้องกันและชี้แจงลูกค้าและฝ่ายบริหาร
- ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปตามมาตราฐาน
- ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- มีภาวะผู้นำ วางแผน สร้างทีม นำทีมได้ และแก้ไขปัญหาได้
- มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทุ่มเท และกล้าตัดสินใจ และมีทักษะในการสื่อสาร
- เคยควบคุมโรงงาน และส่วนการผลิตอื่นๆ รวมถึงควบคุมจำนวนพนักงานสายการผลิตจำนวน100คนขึ้นไป
- เคยคุมงานโรงพิมพ์ (ผู้จัดการโรงพิมพ์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้นได้
- มนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- เงินพิเศษประจำปี
- อื่นๆแต่ละตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-919-2266

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน