สำหรับบริษัท
1. แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า รวมถึงการหาข้อมูลลูกค้า และจัดทำข้อมูลลูกค้า
2. รับความต้องการ / คำสั่งซื้อจากลูกค้า และติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
3. ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพการขาย
4. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า และทีมงานขาย รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการขาย และหลังการขาย
5. บริหารจัดการ ดูแลการขาย และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมารฐานที่กำหนด
6. กำหนดทิศทาง และวางแผนการไปเยี่ยมเยียน / พบปะลูกค้าของทีมงานขาย
7. ควบคุมให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
8. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริหาร จัดการงานด้านการขาย งานขายบรรจุภัณฑ์ 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
สวัสดิการ
- ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์
- ประกันสังคม
- เงินพิเศษประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- อื่นๆ(แต่ละตำแหน่ง)
สถานที่ทำงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-919-2266

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน