สำหรับบริษัท
- บริหารงานในแผนกห้องอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม
- ควบคุมต้นทุนการขายให้ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา
- คณะ/สาขา การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์งานในตำแหน่ง F&B Manager อย่างน้อย 5 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง ,พูด,อ่าน, เขียน)
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Power point , Word , Excel )
- บุคคลิกภาพดี รักงานบริหาร
สวัสดิการ
- หอพัก
- ยูนิฟอร์ม
- เงิน OC
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินฌาปนกิจ
- โบนัส
- ปรับค่าจ้างประจำปี
สถานที่ทำงาน
สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ แพลนเทชั่น พัทยา ชลบุรี
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
094-4903186
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway