สำหรับบริษัท
- ดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ดำเนินกิจกรรม KYT การสวมใส่อุปกรณ์ PPE
- ตรวจสอบและติดตามการตรวจวัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (ความร้อน แสง สี เสียง และสารเคมี) ประจำปี
- ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ คปอ. ในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน
- จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้บริหารหน่วยงานกลางและหน่วยงานราชการ
- ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทีมงานในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- มีทักษะการนำเสนอ การเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้พนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 24 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือหรือจบหลักสูตรจป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
-มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Microsoft office และเทคโนโลยีอื่น ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
700 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน