สำหรับบริษัท
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบ Commercial (CI)
• ติดต่อและต่อรองราคากับบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า (Forwarder)
• รับใบแจ้งหนี้ (Invoice) ตรวจสอบรายละเอียดค่าขนส่งต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
• ติดต่อบริษัท Courier เพื่อจัดส่งสินค้าทางอากาศ
• คำนวณสินค้าที่จะส่งออกทางอากาศ เพื่อจองรถขนส่ง และประสานงานกับบริษัท Shipping
• ส่งใบกำกับสินค้า (AWB) และใบขนขาออก
• ดูแลการจัดทำประกันภัยสินค้า และการขอหนังสือรับรอง Health Certificate ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
• ตรวจเช็คเอกสารในการส่งออก การจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ทำงานภายใต้ความกดดันสูงเรื่องเวลาที่จำกัด และต้องเสร็จทันเวลาที่กำหนด
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
• เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP Exact จะเป็นประโยชน์กับการทำงาน
• ทักษะการอ่านและเขียนอังกฤษระดับดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน