สำหรับบริษัท
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบ Commercial (CI)
• ติดต่อและต่อรองราคากับบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า (Forwarder)
• รับใบแจ้งหนี้ (Invoice) ตรวจสอบรายละเอียดค่าขนส่งต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
• ติดต่อบริษัท Courier เพื่อจัดส่งสินค้าทางอากาศ
• คำนวณสินค้าที่จะส่งออกทางอากาศ เพื่อจองรถขนส่ง และประสานงานกับบริษัท Shipping
• ส่งใบกำกับสินค้า (AWB) และใบขนขาออก
• ดูแลการจัดทำประกันภัยสินค้า และการขอหนังสือรับรอง Health Certificate ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
• ตรวจเช็คเอกสารในการส่งออก การจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ทำงานภายใต้ความกดดันสูงเรื่องเวลาที่จำกัด และต้องเสร็จทันเวลาที่กำหนด
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรมโลจิสติกส์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP Exact จะเป็นประโยชน์กับการทำงาน
• ทักษะการอ่านและเขียนอังกฤษระดับดี
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยง,งานกีฬาสี, ปรับประจำปี+ปรับพิเศษ, เงินช่วยเหลือ, ฝึกอบรมให้ความรู้ (ภายนอก-ภายใน), ห้องพยาบาล, อื่น ๆ (ตามกฎหมายกำหนด)
สถานที่ทำงาน
700 ม.6 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน