สำหรับบริษัท
- ออกแบบ/วาดแบบเครื่องหนังตัวอย่าง
- ทำPattern และต้นแบบอุปกรณ์เครื่องหนัง
- ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้งานตามความต้องการของลูกค้า
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 25-45 ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานได้อย่างดี
- สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความปราณีต มีใจรักงานที่รับผิดชอบ
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน