สำหรับบริษัท
จัดส่งสินค้า จัดหมวดหมู่และตรวจสอบสินค้าแต่ละประเภท
วางแผนการขนส่งไปยังจุดหมายให้เหมาะสม
ตรวจสอบจำนวนสินค้าติดต่อประสานงานดูแลการจัดส่งสินค้าเข้าและออกคลังอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกจัดส่งไปผิดที่
กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายครั้งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุม ดูแล และเฝ้าติดตามผลงานการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คีย์เอกสารในฝ่ายผลิต, ตัด MOQ, ตัด Man Hour, ตัด Stock, ทำเอกสารทั่วไปที่ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐาน, จัดเก็บเอกสาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
เพศชาย/หญิง
อายุ 25-30 ปี
จบวุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี และสามารถทำงานได้ตามเป้ายอดการผลิตที่บริษัทฯกำหนด
มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานผลิตน้ำดื่ม หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี
มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ได้หากมีงานเร่งด่วน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
โรงงานและคลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2
ที่อยู่: 41 ซอย พูลเจริญ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
088-7598888

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน