สำหรับบริษัท
-เป็นตัวแทนขององค์กร ประชาสัมพันธ์โครงการของยูนิเซฟที่ช่วยเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กๆทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก
-ทำงานเป็นทีม บริหารและพัฒนาทีมการขายและการตลาด ในรูปแบบออกบูธและอิเวนท์ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด
-วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ทีมสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
-พัฒนาทักษะและศักยภาพของทีมงาน สร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำทีมงาน รวมถึงผลักดันการเติบโตของทีมไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
-ทำงานในสถานที่ที่แตกต่างกันทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและอาจมีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดกับทีมงานบ้าง
-เวลาทำงานยืดหยุ่นโดยมีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า
-ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
• ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
• อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ดูแลทีมขายและทักษะด้านการบริหารอย่างน้อย 2 ปี
• มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากลและเข้าใจสิทธิเด็กและมีความรับผิดชอบสูง
• มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพลังบวกให้กับทีมงาน
• มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่น ตั้งใจ ชอบความท้าทายและรักความก้าวหน้า
• เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
สวัสดิการ
- ฐานเงินเดือน
- รายได้ส่วนอื่น
- มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
- ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ค่าเดินทาง
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ติดต่อ
Mallika
0877789789
รายละเอียดอื่นๆ
มาร่วมทีมงานหรือสอบถามเพิ่มเติม
คุณมัลลิกา 0877789789
LineID : 0877789789
Email: msereekhodch@unicef.org
แบบฟอร์มสมัครงาน : https://forms.gle/jvzbkTL7LPrjpXHZ8
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway