สำหรับบริษัท
• ทำหน้าที่จัดหาสถานที่ระดมทุนให้เพียงพอกับทีมระดมทุน
• บริหารงบประมาณในการหาสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม
• ติดต่อประสานงานและต่อรองราคากับผู้ให้เช่าสถานที่
• ติดต่อประสานงานและดำเนินการเรื่องเอกสารและการชำระเงินกับผู้ให้เช่าสถานที่ เช่น เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการจดทะเบียนผู้ให้เช่าสถานที่ เป็นต้น
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดมทุนและผู้ให้เช่าสถานที่เพื่อเข้าติดตั้งบูธระดมทุน
• ดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ
• ทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของสถานที่ระดมทุนแต่ละแห่ง
• ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อประสานงานและบริหารจัดการพื้นที่การทำงานของทีมระดมทุน
• จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของทีมระดมทุน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ระดมทุน
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
ปริญญาตรีและปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
มีทักษะภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 42 ปี เพศชายพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากลและเข้าใจสิทธิเด็กและมีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความยืดหยุ่น และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา
เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
มีรถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณเปิ้ล
0637918818
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน