สำหรับบริษัท

Planning Supervisor/หัวหน้างานวางแผนการผลิต

- รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ติดตามและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องและทันตามกำหนด
- พิจารณาวัตถุดิบที่ใช้ เพื่อทำการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท พิจารณาความสามารถในการผลิต ความเสี่ยง และข้อจำกัดอื่นๆ เพื่อพิจารณาวางแผนผลิตอย่างเหมาะสม
- รายงานผลการผลิตรายสัปดาห์และรายเดือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานยืนยันใบส่งของให้ฝ่ายคลังสินค้าและลูกค้ารับทราบ
- ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลการผลิต เพื่อดำเนินการผลิตได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, การบริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิศวกรรมอุตสาหการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านคลังสินค้า หรือการวางแผนการผลิต
- มีความรู้พื้นฐานการสั่งการผลิต การวางแผนสั่งสินค้า และระบบงานคลังสินค้า
- มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน + on top เบี้ยขยัน
- คอมมิชชั่น (สำหรับฝ่ายขาย)
- ค่า KPI (มีทุกตำแหน่งงาน)
- ค่า Skill (มีบางตำแหน่งงาน)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลงาน ตามนโยบายบริษัท)
- วันหยุดพักร้อน (บวกเพิ่มตามอายุงาน)
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานสมรส งานศพ ฯ เป็นต้น
- ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์,หยุดเสาร์-อาทิตย์
สถานที่ทำงาน
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ
คุณศุภกร
081-235-2490
รายละเอียดอื่นๆ
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Line ID : hr.cst

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน