สำหรับบริษัท
- รับวางบิล และจ่ายชำระ
- ตรวจสอบเอกสารที่ Supplier นำมาวางบิลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
- ตรวจสอบยอดตามที่แต่ละฝ่ายขอเบิก PR กับ Cost Sheet ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกเงินสดย่อย / เงินทดลองจ่าย / เงินสวัสดิการต่างๆ
- จัดทำชุดการจ่ายชำระ (Payment) และคำนวนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมรายการโอนเงิน / เช็ค ให้ได้ทันรอบการจ่าย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการการเงิน , การบริหารการเงิน, การบัญชี , การเงิน
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง. ค่าเดินทาง. ค่าอาหาร.
- เงินเดือนขึ้นทุกสิ่นปี...ตามผลประกอบการของบริษัท..
- ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
- วัน.ลากิจ. ลาป่วย. วันหยุดนักขัตฤกษ
- โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวรายปี
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ติดต่อ
คุณกันยา สมบูญ
094-441-9700

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน