สำหรับบริษัท
- อำนวยความสะดวก และต้อนรับผู้มารับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้เกิดแก่ผู้มารับบริการ
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติด้วยการบริการที่ประทับใจ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคลินิกทันตกรรม อาทิเช่น โปรแกรมตรวจฟัน อัตราค่ารักษาพยาบาล ตารางทันตแพทย์ออกตรวจ
- ทำนัด ทำประวัติและส่งผู้มารับบริการพบทันตแพทย์
- ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และออนไลน์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ, การบริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
- เพศหญิง อายุ 22 – 33 ปี
- สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ
- สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดัน และมีความยืดหยุ่น มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
- วันหยุด 6 วัน ต่อเดือน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

** ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่ **
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- สวัสดิการทำฟัน
- วันหยุดพักร้อน
- โบนัสทุก 3 เดือน
สถานที่ทำงาน
หมอพิสุทธิ์คลินิกทันตกรรม (Dr.Pisut Dental Clinic)
คลินิกอยู่ติด MRT รัชดาภิเษก ประตู 1 ใกล้ปากซอยรัชดาภิเษก 19
ติดต่อ
คุณเจี๊ยบ
081-659-0442
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อเพิ่มเติม
Line ID : 66816590442
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน