สำหรับบริษัท
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด, ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของแรงงานเกษตรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
2. บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, มีความรู้เรื่องระบบไฮโดรโพนิกส์และโรงเรือน, ดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาด และความสวยงามของสวน ต้นไม้บริเวณต่าง ๆ
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาโรคพืชในฟาร์มพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกันกำจัดโรคพืช รวมทั้งวางแผนเชิงรุกเพื่อการป้องกันและการจัดการโรคพืชอย่างเป็นระบบ
4. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดูแลพืชเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
5. สามารถดูแลพืชให้มีสภาพแข็งแรง ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการส่งออก
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูงเพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานของทีม
7. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
8. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทำงานเป็นทีม รับฟัง-แลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงาน
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโรคพืช/ พืชสวน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดูแลพืช (ต้องมีประสบการณ์ในการดูแลพืช)
2. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) อยู่ในระดับดี
3. ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
4. สามารถปฏิบัติงานที่สาขา จังหวัดสมุทรสาคร
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. วันหยุดพักผ่อน
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
สถานที่ทำงาน
บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
88 ซอยพระยามนธาตุ แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย
และ
ฟาร์มที่จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณหนู
065-2505246
รายละเอียดอื่นๆ
สวัสดิการอื่นๆ
1. ทดลองงานระยะเวลา 4 เดือน
2. ชุดฟอร์มบริษัทแจกทุกปี

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน