สำหรับบริษัท

ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อการเงิน (นายหน้าอิสระ)

นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปสช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย 6 เดือนขึ้นไป) ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น รักในงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย การเงินการธนาคาร ประกันภัยหรืองานสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 418 อาคาร SC Tower แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ
คุณสุมณฑา
061-6146235
รายละเอียดอื่นๆ
** รายได้ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของแต่ละบุคคล **

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 061-614-6235 หรือ 02-0967006 คุณสุมณฑา
ID Line : sumontadee

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน