สำหรับบริษัท
• บันทึกใบแจ้งหนี้เพื่อกำหนดยอดเจ้าหนี้และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกมีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านภาษีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• ปิดโมดูล AP ทันเวลาและรับใบแจ้งหนี้ในมือในระหว่างรอบระยะเวลาปิดบัญชี
• รับรองความครบถ้วนของเอกสารตามแนวคิด 3 แนวทางที่ตรงกันกับ รหัสบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบการชำระเงินเพื่อขออนุมัติ
• ดำเนินการและเก็บรักษาใบรับรอง W/H เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับระเบียบ
• ดำเนินการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินต่างๆ เช่น การโอนเงินทางโทรเลข เช็ค เป็นต้น
• ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ และผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้บรรลุตามกำหนดเวลาและการประมวลผลที่ถูกต้องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้
• ดำเนินการกระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือนและการกระทบยอดบัญชีแยกประเภท
• หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน 16,000 - 16,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 – 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับเด็กจบใหม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้าน AP เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
Foodpanda (Head Office) ตึก O-Nes บีทีเอสนานา
ติดต่อ
คุณหลิว
063-2260844
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน